Szkoła Języków Obcych "Eurolingwista"


w Radomsku

zaprasza mieszkańców powiatu pajęczańskiego do udziału w projekcie,

który skierowany jest do osób po 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (w tym również emerytów),

którzy z własnej inicjatywy zgłoszą chęć udziału w projekcie.