KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH PDF Drukuj Email

 

 

Radomsko dnia 25.05.2018r.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z przepisów rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str.1) w dalszej części RODO informujemy, że:

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH „EUROLINGWISTA”

97-500 RADOMSKO UL. ALEJE JANA PAWŁA II 3/4

jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas nawiązywania z Państwem współpracy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • adres do kontaktu,
 • numer telefonu,
 • NIP,
 • REGON,
 • PESEL.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 1. Świadczenie dla Państwa oferowanych przez nas usług w szczególności:
 • edukacyjnych,
 • administracyjnych,
 • rozliczeń finansowych.

 

 1. Do obowiązków Szkoła Języków Obcych „Eurolingwista” w Radomsku przewidzianych prawem w szczególności należy:
 • prowadzenie dzienników zajęć i zarządzaniem organizacją szkoły,
 • rozliczanie płatności ze słuchaczami,
 • przechowywanie faktur oraz innych wystawionych dokumentów księgowych dla celów rachunkowych, podatkowych i archiwizacyjnych,
 • ochrona praw zgodnie z przepisami prawa w celach dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • prowadzenia rejestrów,
 • przechowywania dokumentacji edukacyjnej zgodnie z prawem oświatowym
 • przeprowadzania działań marketingowych  w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnej zgody na pozyskiwanie takich informacji.

 

 

 

 1. Szkoła Języków Obcych „Eurolingwista” w Radomsku może przekazywać Państwa Dane osobowe następującym instytucją:
 • Urząd Skarbowy
 • firmie windykacyjnej
 • operatorom pocztowym i kurierskim
 • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

Szkoła Języków Obcych „Eurolingwista” w Radomsku zobowiązuje się do stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu Ochrony Państwa Danych Osobowych. Wszystkie Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy z naszą firmą. Zobowiązujemy się do stosowania właściwych środków bezpieczeństwa w zakresie technicznym oraz organizacyjnym. Dane osobowe będą przez okres potrzebny do zrealizowania celów, dla których są gromadzone, wykonania czynności określonych przepisami prawnymi, nie dłużej niż przez okres ochrony materiałów koniecznych dla procedur prawnych, a także do momentu potencjalnego przedawnienia roszczeń każdej ze stron. Macie Państwo prawa co do ochrony Danych Osobowych oraz możliwość wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą) w razie zauważenia, że Państwa dane są niechronione w należyty sposób lub źle przechowywane bądź archiwizowane.

Dodatkowo posiadacie Państwo do:

 1. Sprostowania danych osobowych – poprzez przedstawienie odpowiedniego oświadczenia, mają Państwo prawo żądać wyjaśnień rozbieżności oraz uzupełnienia na bieżąco wszelkich braków i nieprawidłowości.
 2. Usunięcia Danych osobowych -  jeśli występują okoliczności przewidziane przepisami prawa, macie Państwo żądać natychmiastowego usunięcia Państwa Danych osobowych, a Szkoła Języków Obcych „Eurolingwista” w Radomsku  zobowiązana jest niezwłocznie dostosować się do Państwa poleceń.
 3. Ograniczenia Państwa Danych osobowych – w tym przypadku Szkoła Języków Obcych „Eurolingwista” w Radomsku  przetwarzanie wskazanych Danych osobowych ograniczy wyłącznie do określonych celów.
 4. Przenoszenia Danych osobowych – spełniając odpowiednie warunki macie Państwo prawo otrzymać swoje przetworzone Dane osobowe w formacie generowanych przez poszczególne programy systemu informatycznego, kwalifikujące się do odczytu informatycznego, macie również Państwo prawo przesłać je innym podmiotom.
 5. Sprzeciwu – biorąc pod uwagę szczególnie okoliczności mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa Danych osobowych, Szkoła Języków Obcych „Eurolingwista” w Radomsku r wówczas będzie musiała  zaprzestać przetwarzania takich danych.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących Państwa Danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: 97-500 Radomsko ul. Aleje Jana Pawła II 3/4, Nr. Tel (44)6835147, lub pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , osoba do kontaktu: Teresa Mazerant Puto

Zlecenie naszej firmie wykonywania usługi tłumaczeniowej jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie Waszych danych osobowych.