O NAS PDF Drukuj Email

Agencja Zatrudnienia przy SJO Eurolingwista w Radomsku jest niepubliczną instytucją świadczącą usługi określone w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dn. 2008 r Nr 69 poz. 415 z późniejszym zmianami), a szczególnie z zakresu doradztwa i poradnictwa zawodowego.

Posiadamy Certyfikat Marszałka Województwa Łódzkiego o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 8386. Naszymi klientami są:

- młodzież

- osoby bezrobotne i poszukujące pracy, w tym: osoby niepełnosprawne

- pracodawcy Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom bezrobotnych mieszkańców powiatu radomszczańskiego, dotyczącym wyjścia z bezrobocia założyliśmy agencję zatrudnienia, aby we współpracy z innymi organami zatrudnienia w naszym regionie realizować aktywną politykę rynku pracy.

Agencja Zatrudnienia wykonuje zadania w zakresie:

1) Informowania bezrobotnych i poszukujących pracy o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy

2)Współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku w zakresie informowania szkoleniach

3) Inicjowania i organizowania kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami

4) Udzielani pracodawcom informacji o kandydatach do pracy

5) Pozyskiwania ofert pracy

6) Organizowania poradnictwa zawodowego i szkoleń ułatwiających zmianę lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych

7) Upowszechniania ofert pracy, w tym przez przekazanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy

8) Doradztwa i szkoleń w zakresie podejmowania i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

9)Opracowywania i wdrażania projektów dofinansowywanych ze środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego dla bezrobotnych o możliwości uzyskania zatrudnienia i organizowanych.