BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKEGO W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO!!!

 

Zapraszamy wszystkie osoby

powyżej 25. roku życia

z wykształceniem co najwyżej średnim

mieszkające na terenach wiejskich

woj. łódzkiego

 

W ramach szkolenia oferujemy:

- 120h zajęć stacjonarnych z języka angielskiego

-  międzynarodowy certyfikat językowy

-  komplet podręczników

 
BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSÓB 18-29 LAT

Masz 18-29 lat? Jesteś bierny zawodowo lub bezrobotny? Weź udział w projekcie  (szkolenia komputerowe/zawodowe itp) Zyskaj ponad 1500 zł za miesięczny dodatek stażowy i szkoleniowy!!! Pamiętaj ilość miejsc ograniczona!!! Szczegóły w sekretariacie szkoły 44 6833147